Placeholders logotyp, till startsidan

Analys

Att bearbeta, bedöma och analysera information och underrättelser ingår i kärnan av en säkerhetstjänsts uppgifter. Säkerhetspolisen jobbar dygnet runt med att lägga pussel, söka mönster och dra slutsatser utifrån det ständiga inflödet av underrättelser till myndigheten.

Säkerhetspolisens analysarbete sker på flera olika nivåer – strategisk, operativ och taktisk.

  • Strategisk analys syftar till att ta fram beslutsunderlag för den långsiktiga inriktningen av myndighetens verksamhet.
  • Operativ analys kan till exempel handla om att utifrån bearbetande av underrättelseinformation hitta ingångar för att reducera hot och sårbarheter, utvecklingen i specifika miljöer eller att bedöma en statlig aktörs förmågor.
  • Taktisk analys handlar om att ta fram beslutsunderlag för hur Säkerhetspolisen ska agera i enskilda ärenden, där tidsperspektivet ofta är kritiskt och beslut om åtgärder måste fattas snabbt.

Analysarbetet bygger på den information som kommer in genom Säkerhetspolisens underrättelseinhämtning. Inhämtade underrättelser bearbetas, och det görs en bedömning av hur tillförlitlig källan är och huruvida informationen är korrekt.

När uppgifterna sedan har analyserats delges berörda enheter inom Säkerhetspolisen. Med utgångspunkt från analysen beslutas om exempelvis operativa åtgärder eller förnyad underrättelseinriktning.

Senast ändrad

 6 maj 2022

Kontraterrorism Kontraspionage Personskydd Författningsskydd Analys

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor