Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetsskyddsavtal vid upphandlingar och samarbeten

En grundtanke inom säkerhetsskydd är att de intressen säkerhetsskyddslagstiftningen slår vakt om ska ha samma skydd oavsett om verksamheten bedrivs av offentliga eller privata aktörer. Säkerhetsskyddsavtal är en följd av den principen.

En verksamhetsutövare som avser att genomföra en upphandling, ingå ett avtal eller inleda en samverkan eller samarbete med en annan aktör (motpart) ska i de fall som framgår av 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ingå ett säkerhetsskyddsavtal.

Säkerhetsskyddsavtal syftar till att säkerställa säkerhetsskyddet vid en offentlig upphandling, ingående av avtal eller vid samarbete/samverkan. Mellan statliga myndigheter gäller kravet på säkerhetsskyddsavtal enligt 4 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen endast vid anskaffning av en vara, tjänst eller byggentreprenad. Säkerhetsskyddsavtalet utgör också en grund för att besluta om vilka anställningar och annat deltagande hos motparten som ska placeras i säkerhetsklass.

När en verksamhetsutövare tecknar ett säkerhetsskyddsavtal ska det anmälas till säkerhetspolisen på en särskild blankett. Säkerhetspolisen ska även meddelas när ett säkerhetsskyddsavtal upphör, eller om avtalet förlängs utöver den sluttid som tidigare angetts.

Senast ändrad

 2 oktober 2023

Säkerhetsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor