Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetsskyddsanalys

Den som till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som ska skyddas, mot vad och på vilket sätt.

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad.

Säkerhetsskyddsanalysen ska svara på följande frågor:

Vad ska skyddas?

Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Finns det anläggningar, objekt, system, egendom och andra tillgångar av betydelse för Sveriges säkerhet? Förekommer verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd?

Mot vad ska det skyddas?

Vilka säkerhetshot finns mot verksamheten som omfattas av säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten?

Som underlag till arbetet tillhandahåller Säkerhetspolisen i vissa fall information om säkerhetshot samt dimensionerande antagonistiska förmågor (DAF).

Hur ska det skyddas?

Med utgångspunkt i identifierade sårbarheter, vilka säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta? Säkerhetsskyddsåtgärder kan delas in i tre områden:

Säkerhetsskyddsplan

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan redogöra för hur behovet av säkerhetsskyddsåtgärderna som identifierats i analysen omhändertas. Det ska vidare framgå när åtgärderna ska vidtas och vilken funktion som ansvarar för dem.

Senast ändrad

 20 december 2023

Säkerhetsskydd Analys

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor