Placeholders logotyp, till startsidan

Upphandling

Säkerhetspolisen upphandlar varor och tjänster främst genom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), men även genom avrop och förnyad konkurrensutsättning från våra egna ramavtal och Kammarkollegiets statliga ramavtal.

Upphandlingsverktyg

Säkerhetspolisen använder sig av Mercell TendSigns upphandlingsportal för annonsering av upphandlingar. Vid upphandlingar som överskrider tröskelvärdena används även Tenders Electronic Daily (TED), EU:s elektroniska tidskrift för offentlig upphandling.

TendSign

TED

Aktuella upphandlingar

Säkerhetspolisens publicerade upphandlingar återfinns via länken till Tendsign ovan.

Senast ändrad

 2 september 2022

Dela denna artikel

Frågor om upphandling

Generella frågor om Säkerhetspolisens upphandlingar skickar du via e-post till [email protected].

Frågor avseende en pågående upphandling kan ställas i funktionen "frågor och svar" i den specifika upphandlingen i TendSign. Samtliga svar på inkomna frågor publiceras i TendSign.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor