Säkerhetsskydd

Skyddet av de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet.